Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge er til, hvis du er delvist arbejdsløs og tjener penge på for eksempel deltid. Der vil der være mulighed for, at du kan få supplerende dagpenge i nogle bestemte perioder. Dette kræver dog, at du opfylder de almindelige krav til dagpenge.

Der er som nævnt nogle regler, og det kræver blandt andet, at du skal have en ledighed på mere end 1 dag per uge. Rettere sagt må du ikke arbejde i mere end 29,6 timer på en uge. Det er muligt at få supplerende dagpenge i 30 ud af 104 uger.

For at få supplerende dagpenge skal din arbejdsgiver i din opsigelsesperiode udfylde en frigørelsesattest.

Gå tilbage til wiki