Billig a-kasse

Her finder du nogen af de mest populære tværfaglige a-kasser i Danmark. Vi har opstillet a-kasserne i forhold til pris og tilfredshed blandt brugerne og derefter rangeret dem. Tilfredsheden blandt brugerne stammer fra en undersøgelse udarbejdet af arbejdsdirektoratet.

Find din nye a-kasse via Akasse-billig.dk

Hos Akasse-billig.dk hjælper vi dig sikkert igennem dit valg af ny a-kasse. Du kan kvit og frit benytte dig af vores oversigt her på siden. Her kan du finde alle de nødvendige informationer, du skal bruge for at træffe valget om, hvem der skal være din nye billig a-kasse. Vi ved godt, hvor uoverskueligt markedet kan virke som forbruger, og netop dette problem, ønsker vi at afhjælpe. I ovenstående oversigt, får du blandt andet information omkring priser, om der er mulighed for fagforening, om der optages selvstændige og meget mere. Når du har fundet din nye a-kasse, kan du nemt komme videre til tilmelding ved at klikke på den grønne knap “Bliv medlem”. Du bliver nu sendt sikkert videre til den valgte a-kasse.

Skal jeg vælge en tværfaglig a-kasse eller en branchespecifik?

Hvor den tværfaglige a-kasse dækker flere forskellige fagområder, så er den branchespecifikke a-kasse fokuseret mod en branche eller mod ganske få brancher, der ligner hinanden. Et eksempel på en branchespecifik a-kasse er Lærernes a-kasse eller AJKS – arbejdsløshedskasse for journalistisk, kommunikation og sprog.

Arbejder du i en branche, der har sin egen a-kasse, så har det sine klare fordele at være medlem af denne. De har et indgående kendskab til branchen, et stort netværk og så kan de tilbyde meget målrettet karriererådgivning. Selvom man skulle tro, at de branchespecifikke a-kasser er dyrere, fordi de kan tilbyde en mere specifik løsning, så er det faktisk ikke altid tilfældet. Mange af a-kasserne har en pris på mellem 400 og 500 kroner, hvor de tværfaglige også ligger. Vælger du en branchefokuseret a-kasse, kan det dog godt være svært at få fagforening samme sted. Ofte vil a-kassen dog have en fagforening, som de samarbejder med.

Hvis der ikke er en branchespecifik a-kasse inden for din branche, så behøver det ikke være et argument for ikke at melde dig ind i en billig a-kasse. Mange af de tværfaglige a-kasser kan nemlig tilbyde et rigtig godt produkt alligevel. Priserne er fine, og der er generelt rigtig mange tilbud i de tværfaglige a-kasser. Vælger du et af dyrere medlemskaber, kan du for eksempel få tilskud til efteruddannelse og personlige samtaler om din karriere. Inden du går ud at vælger den første og bedste a-kasse, så er det altid en god idé at undersøge, om a-kassen har et godt kendskab til din branche. Der hvor en tværfaglig a-kasse kan komme til kort er, at kendskabet til branchen sjældent er det samme, som i en a-kasse med fokus på en eller få brancher. Et godt tip er altid at læse på hjemmesiden samt at spørge ind til deres kendskab, hvis du skriver eller ringer til dem.

En a-kasse kan hjælpe dig med mange ting

Ud over at det er din a-kasse, der udbetaler dine dagpenge, så kan en a-kasse faktisk også hjælpe dig med andre ting. Din a-kasse er tilstede for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. For at øge sine medlemmers kompetencer afholder mange a-kasser ofte kurser og workshops i forskellige ting – det behøver ikke kun at være emner som ”Sådan skriver du en god ansøgning” og ”Finpuds dit CV og land dit næste drømmejob”. Nej, mange a-kasser afholder også mere fagspecifikke kurser og foredrag. Et eksempel kunne være inden for digitalisering eller inden for salg. Hvilke kurser og workshops der afholdes, kommer selvfølgelig meget an på, hvilken a-kasse der er tale om. Er den mere fokuseret på en branche, så vil foredrag og kurser naturligvis være målrettet denne branche. Er det en tværfaglig a-kasse, så er der ofte bredt dækkende kurser, workshops og foredrag. Deltager du aktivt i de forskellige arrangementer, kan du møde nye spændende mennesker. Hvem ved, måske finder du din kommende arbejdsgiver?

Ud over at kunne få adgang til en masse kompetencegivende kurser og foredrag, tilbyder mange a-kasser også en-til-en sparring. Det er ofte i forbindelse jobsøgning. Har du brug for en snak omkring, hvordan du kommer videre i din karriere, så er det som regel også muligt gennem din a-kasse. Nogle a-kasser giver sågar tilskud til uddannelse, tilbud på forsikringer og lignende. En a-kasse laver altså meget mere end bare at udbetale dagpenge.

Når du er jobsøgende, skal du heller ikke underkende en a-kasses netværk. Mange af de større danske a-kasser har afdelinger rundt omkring i landet. Fælles for de afdelinger er, at de ofte har rødder forankret i lokalområdet, og har et godt og bredt kendskab til, hvad der sker i de lokale virksomheder. De har et godt netværk, der kan være værdifuldt for dig. A-kasser får tit viden om nye jobs, før det kommer ud i offentligheden. Har de en kandidat, der matcher stillingsbetegnelsen og som virker kompetent, kan det sagtens kaste en jobsamtale af sig. Der er naturligvis ingen garanti for at få job hurtigere kun fordi, at du er medlem af en billig a-kasse. Du skal også selv gøre en indsats for at lande dit drømmejob.

A-kasse som studerende

Som studerende kan det virke omsonst at være medlem af en a-kasse. Det er det dog langtfra. Det er nemlig ikke alle studerende, der bare lige kan gå ud at få et arbejde efter endt uddannelse. Det er ikke nødvendigvis fordi, at de er inkompetente. Arbejdsmarkedet hænger desværre bare ikke sådan sammen. For at være berettiget til dagpenge fra den første måned, du er færdig med din uddannelse, skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år, når din uddannelse slutter. Har du været det, skal du søge om dagpenge senest 14 dage efter din sidste eksamen. Gør du det, har du ret til dagpenge med det samme efter din uddannelse.

Har du ikke været medlem af en a-kasse i mindst et år, så kan du stadig få dagpenge – bare ikke med det samme. Hvis du melder dig ind inden for 14 dage efter endt uddannelse, har du ret til dagpenge efter en måned. Det er dog en rigtig god investering at være medlem af en a-kasse. Det er nemlig ofte gratis for studerende. Dermed kan du altså tjene et ganske betragteligt beløb, hvis du modtager dagpenge med det samme efter endt uddannelse. Dagpengesatsen for dimittender er i 2018 mellem 13.000 og 15.200 alt efter, om du har forsørgerpligt. Det er mange penge at gå glip af, når du kan være medlem af en a-kasse gratis.

For at kunne være berettiget til dagpenge efter endt uddannelse, skal din uddannelse opfylde en række forskellige krav. Den må ikke være gymnasial, og så skal den have en varighed af minimum 18 måneder. Desuden skal den være SU-berettigende. Har du været på en elevuddannet kan det have en positiv effekt på din dagpengesats, hvis du har arbejdet 37 timer om ugen. Vi anbefaler altid, at du kontakter din a-kasse for at finde ud af, hvordan reglerne er i din situation og for din elevuddannelse.

Ud over at gøre dig berettiget til dagpenge, så kan du også gennem din a-kasse få adgang til en række forskellige arrangementer. Her kan du starte på at skabe dig et professionelt netværk, som du kan tage i brug, når du skal ud i job. Det tager tid at opbygge et netværk, så jo før du kommer i gang jo bedre.

Hvad er forskellen på en billig a-kasse og en fagforening?

Mange kommer fejlagtigt til at forveksle fagforeninger og a-kasser. Nogle tror at det er det samme. Det er det dog langt fra. En a-kasse hjælper dig, når du står uden for arbejdsmarkedet, og har behov for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Et af a-kassens store arbejdsområder er udbetaling af dagpenge. Mange a-kasser tilbyder dog også forskellige arrangementer til sine medlemmer. Eksempelvis kurser og foredrag.

Hvor en billig a-kasse hjælper dig, når du står uden for arbejdsmarkedet, hjælper en fagforening dig, mens du er på arbejdsmarkedet. Fagforeningen står klar til at hjælpe dig og kæmpe din sag, hvis der opstår en konflikt med din arbejdsgiver. Det kan være i forbindelse med dårlige arbejdsforhold, en arbejdsskade eller brud på overenskomsten. Mange fagforeninger er også med til at forhandle overenskomster på plads inden for de felter, hvor de opererer. Mange af de større danske fagforeninger har også en a-kasse tilknyttet. Vælger du medlemskab af både fagforening og a-kasse samme sted, kan du som regel opnå en økonomisk besparelse.

5 ugers ledighed giver dig ret til jobrettet uddannelse

Er du medlem af en a-kasse og får udbetalt dagpenge, er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i mere end 5 uger. Så længe det er et kursus med maksimalt 6-ugers varighed, så er der rigtig brede rammer for, hvad du kan komme på kursus i. Det er en glimrende mulighed for dig, hvis du føler at du mangler nogle kompetencer for at lande drømmejobbet. Du kan for eksempel tage lastbilkørekort, buskørekort eller tage på kursus i markedsføring og salg.

A-kasse som selvstændig?

De senere år er selvstændige blevet mere og mere ligestillede med lønmodtagere, når det kommer til a-kasse og dagpenge. Der findes a-kasser, der er målrettet til selvstændige. Der er dog også en del tværfaglige a-kasser, der optager selvstændige. Det kan være en god idé at være medlem af en a-kasse som selvstændig, da det giver dig en økonomisk sikkerhed, hvis du en dag er nødt til at lukke din virksomhed. Herhjemme er det særligt Dana, der er kendt. Det er en a-kasse med fokus udelukkende på selvstændige. For at kunne blive medlem af den skal du opfylde følgende krav:

  • Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse
  • Virksomheden skal lukkes, hvis du skal modtage dagpenge
  • Virksomheden skal drives i Danmark og have et dansk CVR-nummer
  • Formålet med virksomheden skal være at få et økonomisk udbytte

Ud over at en a-kasse udbetaler dagpenge, så kan en a-kasse med fokus på selvstændige også hjælpe dig med din virksomhed. Der afholdes ofte forskellige workshops og lignende.

Sådan skifter du a-kasse

Går du med tankerne om at skifte billig a-kasse, men ved du ikke, hvordan du skal gøre? Det er faktisk slet ikke så svært. Faktisk skal du blot finde din nye a-kasse og melde dig ind i denne. Her vil din nye a-kasse så sørge for at melde dig ud af din gamle a-kasse. Årsagen til at det foregår på denne måde er, at du fastholder din anciennitet. Har du optjent dagpenge, skal du altså ikke gøre det på ny. Du skal dog være opmærksom på, hvis du får nogle rabatter og fordele hos din gamle a-kasse. Her vil dine fordele ikke følge med over til din nye a-kasse. Her kan det være, at du får adgang til nogle andre og måske bedre fordele.

Når du skifter a-kasse, skal du ikke være bekymret for at komme til at betale dobbelt, selvom du skifter a-kasse midt i en betalingsperiode. Du bliver nemlig i din gamle a-kasse, indtil betalingsperiodens udløb. Når den udløber, starter du med at betale kontingent til din nye a-kasse. Medlemsskabet med din gamle a-kasse er dermed ophævet. Din anciennitet følger dog med.

Pris på a-kasse

Hvad koster en billig a-kasse, og hvordan fastsættes prisen? Alle a-kasser modtager i dag et fast statsbidrag, der bliver fastsat af Folketinget. Dette statsbidrag er ens for alle a-kasser. Dette beløb gives, så a-kassen har økonomi til at udbetale dagpenge. Ud over statsbidraget så modtager a-kasserne også et administrationsbidrag, der kommer an på a-kassens størrelse. Dette bidrag går til at dække a-kassens forskellige administrative omkostninger. For eksempel løn, husleje, IT-udstyr og så videre. I og med at der er forskel på, hvor meget de forskellige a-kasser får i bidrag, så har a-kasserne også forskellige priser.

Prisen på en a-kasse kan også være afgjort af en række individuelle parametre – for eksempel om du ønsker lønsikring eller efterlønsbidrag. Mange a-kasser har forskellige tilbud. Der er naturligvis de almindelige løsninger med jobrådgivning, dagpenge og så videre. Derudover har nogle a-kasser også nogle pakker, hvor du kan få tilskud til efteruddannelse, karriererådgivning, løbende samtaler og lignende. De medlemsskaber koster selvfølgelig noget mere.

Som en ekstra bonus, kan du trække a-kassen fra i Skat. Du kan også trække din fagforening fra. Her kan du få et fradrag på op til 6.000. Det er helt klart værd at tage med, da det gør kontingentet noget mere overkommeligt.

Akasse-billig.dk – vi hjælper dig med at finde den rette løsning

Uanset om du skal være medlem af din første a-kasse eller om du skal finde dig en ny, så ønsker vi at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Vi har lavet en oversigt med priser på fagforening og a-kasse hos landets førende firmaer. Under hver a-kasse finder du også eventuelle tilbud. For eksempel hvis en billig a-kasse kører med gratis fagforening i en periode. På vores hjemmeside finder du desuden en række brugbare artikler – for eksempel hvordan du får sygedagpenge.

Hvis du har spørgsmål til, hvilken a-kasse du skal vælge, eller på anden vis ønsker at komme i kontakt med os, så er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad er en a-kasse?

Begrebet a-kasse er et kendt begreb, men faktisk er det ikke alle, der er klar over den præcise betydning. Som arbejdende er det rigtig vigtigt at kende dette begreb, og derfor har vi her hos Akasse-billig.dk skrevet en overskuelig guide til, hvad en a-kasse egentlig er.

A-kasser er organisationer, der er støttet af staten. De første poppede frem tilbage i begyndelsen af 1900 tallet. Inden da havde der dog været flere forskellige a-kasser, men fælles for dem var, at de ikke var støttet af staten. Det betød, at de var afhængig af, at der hele tiden var mange mennesker i arbejde. Grundet den nye model med støtte fra staten, skal man ikke have denne bekymring mere.

Det primære formål hos a-kasser er primært at give medlemmerne en forsikring mod arbejdsløshed. Er du i en a-kasse, får du også muligheden for at få dagpenge, hvis nu du skulle gå hen at blive arbejdsløs. Er du ikke med i sådan en, er din eneste mulighed som arbejdsløs kontanthjælp, og dette beløb er en del lavere end dagpengebeløbet. Har du familie, hus med mere, kan det altså være svært at få det til at hænge sammen økonomisk, hvis du ikke er på dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs.

I Danmark findes der en lang række forskellige billige a-kasser, og det koster et månedligt beløb at være medlem. Hvad prisen er, er forskellig fra a-kasse til a-kasse, men der findes som ved alt andet både dyre og billige. Nogle tilbyder endda også et gratis medlemskab for studerende. En af årsagerne til dette er, at mange tager en længerevarende uddannelse for efterfølgende at risikere at stå uden et arbejde. Derfor anbefaler vi her ved akasse-billig.dk, at du altid er medlem af en billig a-kasse, hvis du er studerende.  Det er også vigtigt, at du melder dig ind ret hurtigt på dit studie. Gør du det med under et år tilbage til afslutning, skal du vente en måned med at modtage dagpenge. Og da det jo nogle steder er gratis, er det bare med at få det gjort i en fart.

Det er vigtigt at have et medlemskab i en billig a-kasse, da det giver dig en økonomisk tryghed, hvis du står uden arbejde. Dette er dog ikke den eneste fordel, der er ved at have et medlemskab. De varetager nemlig en stribe andre opgaver ved siden af dette. De styrer blandt en række forskellige love og regler inden for dagpengeområdet, og så laver de en stribe lovbestemte opgaver. De står ligeledes for udbetaling af bestemte ydelser, det er for eksempel efterløn, feriepenge og ydelser ved orlov. Går du uden job, så står din a-kasse også klar til at hjælpe dig i form af personlige samtaler, hvor du modtager vejledning til jobsøgning. De vil altså gerne have dig ud i arbejde igen så hurtigt som muligt.

På det danske marked findes der som udgangspunkt fire forskellige typer af a-kasser. Der er de fagligt afgrænsede for lønmodtagere, fagligt afgrænsede for selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, tværfaglige for lønmodtagere samt tværfaglige a-kasser for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. De to sidstnævnte, altså de tværfaglige, optager medlemmer uanset fagområde. Det gør de to førstnævnte til modsætning ikke. Her skal du have et specielt job eller en speciel uddannelse.

For at være medlem i en billig a-kasse, skal du betale et fast månedligt kontingent. Det dækker dagpengeudgifterne for andre medlemmer i a-kassen og på den måde hjælper man hinanden. Beløbet er dog generelt set lavt i forhold til, hvad man får. Det er ikke nok til at få a-kasserne til at løbe økonomisk rundt, og derfor tjener de også penge på andre måder. Arbejdsmarkedsbidraget går nemlig til at dække a-kassernes udgifter til dagpenge.

For at a-kasserne kan modtage statsstøtte og have ret til at udbetale dagpenge, skal de godkendes af staten. Det er en form for sikkerhed for arbejderne. Der er i Danmark den dag i dag lige omkring 30 godkendte a-kasser.

Skulle du mod forventning gå hen at blive utilfreds med din valgte a-kasse, er du heldigvis ikke bundet på hænder og fødder. Det er nemt at skifte fra den ene til den anden. Det eneste du skal gøre, er at informere din nye a-kasse om, at du gerne vil skifte fra din gamle, så klarer de formaliteter som udmelding med mere. Du skal altså ikke tænke på noget.

Mange går rundt med den overbevisning, at det er et krav at være med i en fagforening for at kunne være medlem i en a-kasse. Du kan sagtens nøjes med at være medlem i en a-kasse uden at have et medlemsskab i en fagforening. Mange a-kasser tilbyder faktisk et medlemsskab i en fagforening, så du kan have begge ting samlet et sted. Hvilke det præcist er, kan du blive klogere på i vores oversigt ovenfor.

A-kasse og forskellige situationer

Når du skal beslutte dig for, hvilken a-kasse du gerne vil have et medlemsskab i, så har din jobsituation meget at sige i forhold til din muligheder. Få et overblik over typiske situationer nedenfor, samt hvilke muligheder du har.

Studerende og a-kasse

Er du studerende, så har du ikke nødvendigvis brug for en billig a-kasse. Mange tilbyder dog gratis medlemsskab, og det kan du med fordel benytte dig af. Den dag du bliver færdig med din uddannelse, kan du nemlig få dagpenge, hvis du ikke allerede har fundet dig et job. Mange står uden job efter endt uddannelse, og her er dagpenge virkelig en stor hjælp. Brug vores oversigt ovenfor og se, hvilke a-kasser der tilbyder gratis medlemsskab.

Selvstændig og a-kasse

Er du selvstændig, så kan du blive medlem af en billig a-kasse på lige niveau med lønmodtagere. Du skal dog være opmærksom en række ting, og det er heller ikke alle a-kasser, der tilbyder medlemsskab til selvstændige. Hvilke der gør, og hvilke der ikke gør, kan du benytte vores oversigt til at se.

Elev / lærling og a-kasse

Er du elev eller lærling, så er du stadig under studie. Derfor gælder de samme regler for dig som for “almindelige” studerende. Under din læretid, kan du altså optjene ret til at få dagpenge, hvis du står uden arbejde, når du er færdig. Bemærk at der dog kan være særlige krav, du skal opfylde, hvis du får lærlingeløn. Vi anbefaler, at du her griber fat i den respektive a-kasse for at høre de nærmere detaljer.

Hvordan gør man sig fortjent til dagpenge?

For at være berettiget til dagpenge skal man have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder, og desuden kunne dokumentere et helt års samlet fuldtidsarbejde indenfor de seneste tre år med en løn på minimum 20.620 kr om måneden. Samtidig skal man være tilmeldt et jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Valg af billig a-kasse

Vi anbefaler på det kraftigste at man er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse), da man er meget udsat uden. Mange har en ide om at det er dyrt at være medlem af en arbejdsløshedskasse, men de generelle a-kasse priser ligger omkring 450 kr om måneden, og det er nemt at finde den billigste a-kasse med vores oversigt. Det er værd at nævne at man kan trække sine udgifter til kontingentet fra på selvangivelsen.

Mange har en tendens til udelukkende at fokuserer på den billigste akasse, men der er en stor forskel på hvor tilfreds medlemmerne er i de forskellige a-kasser, og derfor er medlemstilfredsheden også en betragting, som er værd at have med i sin samlede vurdering når man skal vælge arbejdsløshedskasse. I vores oversigt har vi derfor set på kundernes vurdering på TrustPilot, og det gør det lettere at vurdere hvor servicen er i top.

Forskellige slags a-kasser

Der findes to varianter af a-kasser, nemlig de tværfaglige a-kasser som er åbne for alle, og så er der de a-kasser som er forbeholdt specielle faggrupper kaldet fagligt afgrænsede a-kasser.

Vi anbefaler de tværfaglige a-kasser, og det er også dem du kan sammenligne øverst på siden. Grunden hertil skal ses i at de ifølge os oftest er billigst, og desuden bruger de ikke en masse penge på politik, men udelukkende fokuserer på at hjælpe medlemmerne.

Vi håber at I er tilfreds med denne service, da vi ønsker at gøre det så let som muligt at finde den bedste løsning og den bedste a-kasse for dig. Har du ændringsforslag eller finder du fejl på siden så hører vi gerne fra jer.

Skal du udelukkende kigge på prisen når du vælger a-kasse?

Når det handler om a-kasser, så er det ikke altid, at pris og kvalitet hænger sammen. Derfor er det ikke altid en god idé kun at vurdere en billig a-kasse ud fra prisen men også ud fra andre parametre. Det kunne for eksempel være, om de har et godt nok kendskab til din faggruppe, eller om de tilbyder en række andre
services som eksempelvis kurser i jobsøgning.

Et parameter som du altid bør kigge, når du vurdere en a-kasse, er kundeservicen. Den dag hvor du står og skal bruge din a-kasse, så er det vigtigt, at der ikke er problemer med at komme igennem, og at du kan få dine dagpenge udbetalt uden slinger i valsen. Derfor spiller servicen en stor rolle, når du skal foretage dit valg. Vælg derfor altid en a-kasse med styr på tingene, der behandler sine kunder på en god måde og generelt er gode til at svare på henvendelser. Vi anbefaler her hos akasse-billig.dk, at du altid tjekker Trustpilot og Facebook for at få et indblik i, om de nu også holder, hvad de lover.

Kan jeg få feriepenge på a-kasse?

Når du er på dagpenge, så kan du under bestemte betingelser optjene feriedagpenge. Du optjener gennem de ydelser, som din a-kasse har udbetalt til dig i det år, feriepengene hører til. Et ferieår er fra 1. maj til 30. april, og det er også det år, som a-kasserne følger.

Din ret til feriedagpenge bliver optjent ud fra dine barsels- og sygedage. Det gælder, hvis du ikke sideløbende har optjent ret til feriegodtgørelse eller betalt ferie. De dage som du optjener med ret til feriedagpenge, skal bruges inden for det pågældende ferieår ellers forsvinder de. Du kan tidligst få udbetalt dine feriedagpenge en uge, før du holder din ferie. Måden du får det på er ved at sende en ansøgning til din a-kasse cirka en måned før, din ferie er sat til at starte.

Kontanthjælp og dagpenge

Mange er ikke med i en billig a-kasse, fordi de føler sig trygge nok ved at kunne være på kontanthjælp, hvis de nu skulle miste deres job. Mange får sig dog også noget af en overraskelse, da det ikke er alle, der kan få denne ydelse. Det er ikke ligefrem nemt at få kontanthjælp, og der er faktisk ret så stramme regler på det område. Som udgangspunkt kan du kun få kontanthjælp, hvis du virkelig har et stort behov for økonomisk hjælp.

For at få kontanthjælp må du for eksempel ikke have en formue. Det kan være ved at eje et hus, en bil eller har penge i aktier eller obligationer. Dette må ikke være mere end 10.000 kroner værd. Du kan heller ikke få kontanthjælp, hvis du partner har en indkomst på det dobbelte af satsen for kontanthjælp. Er i gift, må jeres fælles formue må ikke overstige 20.000 kr – så kan i heller ikke få kontanthjælp. Som du nok kan læse dig til, så kan det være yderst vanskeligt at få kontanthjælp. Opfylder du ikke disse krav, så kræver kommunen at du sælger dine værdier, så du kan forsørge dig selv, ind til du kan få kontanthjælp.

Skal du på kontanthjælp og opfylder alle de nødvendige krav, så kan du faktisk først få udbetalt denne en måned efter din henvendelse til kommunen. Mener kommunen ikke, at du har fortjent den kontanthjælp, du har fået, kan de i værste tilfælde kræve den tilbage. Der skal i sådan en situation selvfølgelig angives en årsag. Er du på dagpenge er dette ikke et muligt scenarie. Du kan dog kun få dagpenge i 2 år i træk. Er du stadig ledig efter to år, har du stadig mulighed for at undersøge, om du kan få kontanthjælp. Får du et arbejde igen, inden dine 2 år på dagpenge er udløbet, kan du atter optjene din ret til dem, hvis nu du skulle gå hen at blive ledig igen. Dette kræver dog, at du stadig er medlem af en a-kasse.

Sidst men ikke mindst, så er der også et stort beløb til forskel på dagpenge og kontanthjælp. Har du derfor bil, hus og familie, kan det være svært at få det til at hænge økonomisk sammen på kontanthjælp. Satsen for kontanthjælp afhænger af, om du er forsørger eller ikke.


Undersider

a-kasse selvstændig

A-kasse for selvstændige

a kasse studerende

 

 

 

 

 

 

 

 

A-kasse for studerende