Kontanthjælp

 Kontanthjælp er en ydelse fra staten, der gives til personer, der ikke kan forsørge sig selv. Der er en masse regler for, hvornår man kan få kontanthjælp, og hvornår man ikke kan. For at kunne få kontanthjælp kræver det, at du stort set ikke ejer noget af værdi. Du må heller ikke have penge opsparet, bil og så videre. Det er muligt at få kontanthjælp, hvis du er meget syg eller på anden måde ikke er i stand til at forsørge dig selv. Det er en offentlig ydelse, og ønsker du at høre mere om kontanthjælp, anbefaler vi, at du kontakter din kommune.