Sygedagpenge – sådan gør du

sygedagpengeBliver du syg eller ramt af en skade, der er gør, at du ikke er i stand til at arbejde, kan du modtage sygedagpenge i den periode, hvor du er væk fra arbejdsmarkedet. Dog skal du i forvejen være berettiget til dagpenge, og så skal du huske at melde dig syg på jobnet.dk. De vil efterfølgende sørge for at give din a-kasse besked, der så efterfølgende registrerer dig syg.

Du vil ikke modtage almindelige dagpenge men i stedet sygedagpenge. Sygedagpenge udbetales af din kommune, hvor almindelige dagpenge ved ledighed udbetales af din a-kasse. I og med du er syg, er du ikke forpligtet til at søge arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet under din sygdom. Det skal man, hvis man er ledig på normal vis.

Det er ligegyldigt, om du er ledig eller i arbejde, når du skal modtage dine sygedagpenge. For at kunne modtage dem, skal du dog opfylde en række krav. Er du ledig skal du først og fremmest have ret til at kunne modtage dagpenge på almindelig vis. Det vil sige at have været medlem af en a-kasse i minimum et år.

Er du i arbejde, så skal du have været i beskæftigelse i minimum 240 timer inden for det sidste halve år op til din første sygedag. Du skal også have været i beskæftigelse i mindst 40 timer hver måned i de fem af månederne.

Ydermere kræver det, at du var berettiget til at modtage dagpenge på normal vis, som hvis du var blevet ledig. Det er også muligt at få sygedagpenge, hvis du har afsluttet en uddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for en måned, før du blev syg. Det er også muligt at modtage sygedagpenge, hvis du arbejder i fleksjob, eller hvis du er under et lønnet praktikophold som elev.

I de første fjorten dage af dit forløb som syg, vil du modtage dagpenge under sygdom, hvor du bagefter dette vil modtage sygedagpenge. Dette vil din a-kasse sørge for at informere din kommune omkring. Er dette tilfældet, vil du modtage en blanket, som skal sendes tilbage senest 8 dage efter modtagelsen.

Der er ingen forskel på satsen for sygedagpenge og satsen for “almindelige dagpenge”. Det maksimale du kan modtage er i år 2016 4.180 kroner om ugen.

Hvor længe kan jeg modtage sygedagpenge?

Det er som hovedregel muligt at få sygedagpenge i op til 22 uger strukket over en periode på 9 måneder. Er du syg og får sygedagpenge, så vil kommunen løbende vurdere din situation. Det er muligt, at få den forlænget, hvis du har ansøgt om førtidspension, eller er under behandling af en læge.